TACİR

i. merchant; ~lər (sinif) the merchants pl.

TACİKCƏ
TACİRBAŞI

Digər lüğətlərdə