TARAC

Farscadır, tar-mar sözü ilə eyni kökə malikdir. “Dağıtmaq” “soyğunçuluq”, “ta­lançılıq” deməkdir.

TARA
TARAKAN

Digər lüğətlərdə