TİK

TİK I is. [ fr. ] tib. Əzələlərin, başın, çiynin və s. qeyri-ixtiyari olaraq atmasından ibarət əsəb xəstəliyi.

TİK II f. Materialdan paltar hazırlamaq, qurmaq. Onlar sifarişçilərin dərisindən papaq, doqquz cür don tikirlər (Anar).

TƏYİN
TİKİLMƏK

Digər lüğətlərdə