VAXT

\[ər. vəqt\] сущ. вахт (1. чӀав; заман; девир, замана; keçmiş vaxtlarda алатай вахтара; bizim vaxtımızda чи вахтунда, чи девирда; 2. чӀав; йикъан, вацран, йисан тайин са вахт; бере; сезон; ov vaxtı гъуьрчен вахт (чӀав); ağac əkmək vaxtı ттарар акӀурдай вахт; xırman vaxtı хармандин вахт; payız vaxtı зулун вахт (бере); vaxtdır вахт я, вахт хьанва (агакьнава); 3. кутугай вахт; фирсет; vaxt qazanmaq вахт къазанмишун, фирсет жугъуриз алахъун; 4. буш вахт, кӀвалах авачир вахт; мажал; gəlməyə vaxtım yoxdur заз къведай вахт авач; vaxt olmadığına görə вахт тахьуниз килигна; 5. муьгьлет; vaxt vermək вахт гун, муьгьлет гун); ** vaxt gözləmir вахт физва, тади къачун лазим я (тади кардин гьакъинда); vaxt keçirmək а) вахт акъудун, вахт файдасуз серф авун; б) югъ акъудун, яшамиш хьун; vaxtı ilə са вахтара, виликра; алатай девирда (заманада); vaxtını öldürmək вахт кьин, вахт акъудун, вахт файдасуз серф авун; bəzi vaxt бязи вахтунда, арабир, гагь-гагь; bir neçə vaxt кил. neçə vaxt; bir vaxt кил. vaxtı ilə; bir vaxtda са вахтунда, са чӀавуз; bu vaxt и вахтунда, и гьеленда, и чӀавуз, гила; heç (bir) vaxt гьич са чӀавузни (вахтундани), гьич, эсиллагь; hər vaxt гьар (са) вахтунда, гьар са чӀавуз, гьамиша, даима; neçə vaxt гьикьван вахт (чӀав), са кьадар вахт; o vaxt а вахтунда, а чӀавуз; söz vaxtına çəkər гаф чкадал къведа манада (вичикай ихтилат физвай, хьана алатай са кар (вакъиа) вахт гьисабдалди гьа вахтунда хьайиди къалурун патал лугьудай ибара).
VAXSEY
VAXT-BİVAXT

Digər lüğətlərdə