VURĞU

VURĞU I is. Döyünmə, vurma. Bir əsər yaranır hər düşüncədən; Hər qəlb vurğusunun öz mənası var (S.Vurğun).

VURĞU II is. qram. Sözdə bir hecanın başqalarına nisbətən yüksək tonla deyilməsi.

VURAN
VURULMAQ

Digər lüğətlərdə