YAMAN YERDƏ AXŞAMLAMAQ

çətin vəziyyətə düşmək, gözlənilmədən başqa iş çıxmaq; ~ pis yerdə axşamlamaq.

YAMAN GÜNƏ QOYMAQ (SALMAQ)
YAN ALMAQ