YARI

YARI I is. İki yerə bölünmüş şeyin bir hissəsi; orta. Pis olmaz, yarıda bir ayaq saxlamaq (R.Rza).

YARI II f. Xoşbəxt olmaq, təmin olunmaq. Mən fələyə neylədim, Qoymadı bir yarıyam? (B.Vahabzadə).

YARA
YAŞ

Digər lüğətlərdə