YARA

YARA I is. Xəstəlik; güllə yarası. Sürünür döşündə, qolunda yara; Sürünür bu yaxın təpəni aşır (Ə.Cəmil).

YARA II f. Lazım olmaq, gərək olmaq, yaramaq. Çox da ki varın yoxdur, meylimə yaramısan (B.Vahabzadə).

YAR
YARI

Digər lüğətlərdə