YARI

z. in two, in half; ~ bölmək to divide (d.) in two, to divide (d.) in half; bir şeyi ~ bölmək to cut* smth. in two / in half; xərci bir kəslə ~ bölmək to share expenses with smb., to go* halves (in expense) with smb.; Onlar gəliri yarı bölürlər They go halves in the profits

YARĞANLIQ
YARI-YARI

Digər lüğətlərdə