YARALANMAQ

f. 1. to be* injured; (güllədən və s.) to be* wounded; qəzada ~ to be* injured in the accident; döyüşdə / vuruşda ~ to be* wounded in the battle; 2. məc. to be* hurt / wounded

YARALAMAQ
YARALATDIRMAQ

Digər lüğətlərdə