YAXALAMAQ

YAXALAMAQ I f. Qəflətən tutmaq, yapışmaq. Geri dönərək məni yaxaladı (S.Rəhman).

YAXALAMAQ II f. Suya çəkmək. Su töküb yaxaladı, kənara atdı, təzədən doldurdu və kamali-ehtiramla Cahan xanıma uzatdı (M.İbrahimov).

YAĞLI
YAXALANMAQ

Digər lüğətlərdə