ZAHİRİ

s. external, outward; outer; superficial; (üzdən olan) seeming; ~ dostluq seeming friendship; ~ əlamət external sign / indication; ~ görkəm outward appearance; ~ oxşarlıq outward / superficial / formal resemblance; ~ görkəminə əsasən / görə mülahizə yürütmək to judge by appearance / externals pl.

ZAHİRƏN
ZAİL

Digər lüğətlərdə