ÇADRALI

ÇADRALI (çadra ilə örtülmüş) Çadranın əleyhinə, yeni əlifbanın lehinə barmağını qaldırar, arvadı [Əliqulunun arvadı] həmişə çadralı (Qantəmir); ÇARŞABLI Məscid dolusu savadsız, çarşablı müsəlman qadınları hamısı oruc imişlər (C.Məmmədquluzadə).

ÇADRA
ÇADRASIZ

Digər lüğətlərdə