Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • İANƏ

  sədəqə — yardım — kömək

  Tam oxu »
 • İBADƏT

  sitayiş — pərəstiş

  Tam oxu »
 • İBARƏ

  kəlam

  Tam oxu »
 • İBARƏLİ

  təmtəraqlı

  Tam oxu »
 • İBARƏLİLİK

  təmtəraqlılıq

  Tam oxu »
 • İBLİS

  fitnəkar — hiyləgər

  Tam oxu »
 • İBLİS

  şeytan — cin

  Tam oxu »
 • İBLİSLƏŞMƏ

  fəsadlaşma — hiyləgərləşmə

  Tam oxu »
 • İBLİSLƏŞMƏK

  fəsadlaşmaq — hiyləgərləşmək

  Tam oxu »
 • İBLİSLİK

  fəsadlıq — fitnəkarlıq — hiyləgərlik

  Tam oxu »
 • İBRƏT

  dərs

  Tam oxu »
 • İBTİDADAN

  başlanğıcdan — əvvəldən — başdan

  Tam oxu »
 • İBTİDAİ

  primitiv — adi

  Tam oxu »
 • İBTİDAİ

  ilk — başlanğıc

  Tam oxu »
 • İBTİDAİLİK

  ilkinlik

  Tam oxu »
 • İCAB

  vacib — labüd — zəruri

  Tam oxu »
 • İCAD

  yaratma — ixtira — kəşf — düzəltmə

  Tam oxu »
 • İCARƏ

  kirə

  Tam oxu »
 • İCAZƏ

  izin — rüsxət — ixtiyar

  Tam oxu »
 • İCAZƏLİ

  izinli — ixtiyarlı — rüsxətli

  Tam oxu »
 • İCAZƏSİZ

  izinsiz — rüsxətsiz

  Tam oxu »
 • İCBARİ

  məcburi — güclə — zorla

  Tam oxu »
 • İCBARİLİK

  məcburilik — zorluluq

  Tam oxu »
 • İCLAS

  yığıncaq

  Tam oxu »
 • İCMA

  cəmiyyət — təşkilat — məclis

  Tam oxu »
 • İCMAL

  xülasə

  Tam oxu »
 • İCRA

  ifa

  Tam oxu »
 • İCTİMAİ

  kollektiv — ümumi — ellik

  Tam oxu »
 • İCTİMAİLƏŞMƏ

  ümumiləşmə — ellikləşmə

  Tam oxu »
 • İCTİMAİLƏŞMƏK

  ümumiləşmək — ellikləşmək

  Tam oxu »
 • İCTİMAİLİK

  ümumilik — kollektivlik — ellik

  Tam oxu »
 • İÇ

  ləpə — özək

  Tam oxu »
 • İÇ

  daxil — batil — içalat

  Tam oxu »
 • İÇALAT

  bağırsaq

  Tam oxu »
 • İÇƏRİDƏ

  daxildə — batildə

  Tam oxu »
 • İÇMƏ

  udma

  Tam oxu »
 • İÇMƏK

  udmaq

  Tam oxu »
 • İÇMƏLİ

  tamlı — dadlı

  Tam oxu »
 • İDBAR

  çirkin — eybəcər — kifir — bədeheybət

  Tam oxu »
 • İDBARLIQ

  çirkinlik — eybəcərlik — kifirlik — bədeybətlik

  Tam oxu »
 • İDDİA

  lovğalıq — təşəxxüslü — lovğa

  Tam oxu »
 • İDDİA

  tələb — istək — dilək — arzu

  Tam oxu »
 • İDDİALILIQ

  mütəkəbbirlik — təşəxxüslük — lovğalıq

  Tam oxu »
 • İDDİASIZ

  sadə — təkəbbürsüz — təvazökar

  Tam oxu »
 • İDDİASIZLIQ

  sadəlik — təkəbbürsüzlük — təvazökarlıq

  Tam oxu »
 • İDEAL

  məqsəd — qayə — amal

  Tam oxu »
 • İDEYA

  məfkurə — məslək — əqidə

  Tam oxu »
 • İDEYA

  fikir — qayə — məqsəd

  Tam oxu »
 • İDEYALI

  məfkurəli — qayəli — məsləkli

  Tam oxu »
 • İDEYALILIQ

  məfkurəlilik — qayəlilik — məsləklilik

  Tam oxu »