Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • OBA

  qəsəbə — xutor — aul

  Tam oxu »
 • OBA

  el

  Tam oxu »
 • OBAŞDAN

  tezdən — danüzü

  Tam oxu »
 • OBRAZ

  surət — sima — şəkil

  Tam oxu »
 • OBRAZLI

  bədii — gözəl — canlı — əyani

  Tam oxu »
 • OBRAZLILIQ

  bədiilik — gözəllik — canlılıq — əyanilik — şəkillilik

  Tam oxu »
 • OBYEKT

  hədəf

  Tam oxu »
 • OBYEKTİV

  doğru — düzgün

  Tam oxu »
 • OBYEKTİVLİK

  doğruluq — düzlük — dəqiqlik

  Tam oxu »
 • OCAQ

  tonqal

  Tam oxu »
 • OCAQ

  yuva — yurd — məskən

  Tam oxu »
 • OCAQ

  pir

  Tam oxu »
 • OD

  atəş — alov

  Tam oxu »
 • ODLAMA

  alışdırma — yandırma — alovlandırma

  Tam oxu »
 • ODLAMAQ

  alışdırmaq — yandırmaq — alovlandırmaq — qalamaq

  Tam oxu »
 • ODLANMA

  yanma — alışma

  Tam oxu »
 • ODLANMA

  həyəcanlanma — qızışma

  Tam oxu »
 • ODLANMAQ

  həyəcanlanmaq — qızışmaq

  Tam oxu »
 • ODLANMAQ

  yanmaq — alışmaq

  Tam oxu »
 • ODLU

  həyəcanlı — ehtiraslı — coşğun — qızğın — hərarətli — dəliqanlı

  Tam oxu »
 • ODLU

  atəşli — alovlu

  Tam oxu »
 • ODLULUQ

  coşğunluq — qızğınlıq — hərarət — dəliqanlılıq

  Tam oxu »
 • OĞRU

  cibgir — xəspuş

  Tam oxu »
 • OĞRUN

  xəlvəti — gizlincə

  Tam oxu »
 • OX

  məhvər

  Tam oxu »
 • OXŞAMA

  ağlama

  Tam oxu »
 • OXŞAMA

  əzizləmə — sığallama — nazlama

  Tam oxu »
 • OXŞAMA

  bənzəmə — eyniləşmə

  Tam oxu »
 • OXŞAMAQ

  ağlamaq

  Tam oxu »
 • OXŞAMAQ

  əzizləmək — sığallamaq — nazlamaq

  Tam oxu »
 • OXŞAMAQ

  bənzəmək — eyniləşmək

  Tam oxu »
 • OXŞAR

  bənzər — uyar

  Tam oxu »
 • OXŞARLIQ

  bənzəyişlik — eynilik — uyğunluq — uyarlıq

  Tam oxu »
 • OXŞAYIŞ

  bənzəyiş — eynilik — uyğunluq

  Tam oxu »
 • OXUMA

  mütaliə

  Tam oxu »
 • OXUMA

  mühazirə

  Tam oxu »
 • OXUMAQ

  qiraətlənmək

  Tam oxu »
 • OXUMAQ

  duymaq — anlamaq

  Tam oxu »
 • OXUMUŞ

  təhsilli — savadlı

  Tam oxu »
 • OXUNAQLI

  aydın — asan

  Tam oxu »
 • OXUNAQLILIQ

  aydınlıq — asanlıq

  Tam oxu »
 • ORDU

  qoşun

  Tam oxu »
 • ORİJİNAL

  əsl — həqiqi — təkrarsız — bənzərsiz

  Tam oxu »
 • ORİJİNALLIQ

  əsllik — həqiqilik — təkrarsızlıq — bənzərsizlik

  Tam oxu »
 • ORTA

  mülayim — mötədil

  Tam oxu »
 • ORTA

  miyanə — babat

  Tam oxu »
 • ORTAQ

  şərik — birgə — müştərək

  Tam oxu »
 • ORTAQLAŞMA

  şərikləşmə — müştərəkləşmə

  Tam oxu »
 • ORTAQLAŞMAQ

  şərikləşmək — müştərəkləşmək

  Tam oxu »
 • ORTAQLI

  şərikli — müştərəkli — yarıdar

  Tam oxu »