Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • VACİB

  labüd — zəruri — mühüm

  Tam oxu »
 • VACİBLİK

  lazımlıq — labüdlük

  Tam oxu »
 • VADAR

  məcbur

  Tam oxu »
 • VADİ

  sahə — meydan — zəmi

  Tam oxu »
 • VADİ

  çuxur

  Tam oxu »
 • VAHİD

  bir — tək — yeganə

  Tam oxu »
 • VAHİD

  kəmiyyət — ölçü

  Tam oxu »
 • VAHİDLİK

  birlik — vəhdət — bütövlük

  Tam oxu »
 • VAHİDLİK

  təklik

  Tam oxu »
 • VAHİMƏ

  qorxu — təlaş — təşviş — dəhşət — narahatlıq

  Tam oxu »
 • VAHİMƏLƏNMƏ

  qorxma — təşvişlənmə — dəhşətlənmə

  Tam oxu »
 • VAHİMƏLƏNMƏK

  qorxmaq — təşvişlənmək — dəhşətlənmək

  Tam oxu »
 • VAHİMƏLİ

  dəhşətli — qorxunc

  Tam oxu »
 • VAHİMƏSİZ

  qorxusuz — təlaşsız — təşvişsiz

  Tam oxu »
 • VAXT

  fürsət

  Tam oxu »
 • VAXT

  zaman

  Tam oxu »
 • VAXT

  mövsüm

  Tam oxu »
 • VAXT

  dövr — zəmanə — çağ

  Tam oxu »
 • VAXT

  möhlət

  Tam oxu »
 • VAXTAŞIRI

  müntəzəm

  Tam oxu »
 • VAXTLI

  zamanlı

  Tam oxu »
 • VAXTLI

  dövrlü — çağlı

  Tam oxu »
 • VAXTSIZ

  tez

  Tam oxu »
 • VAXTSIZ

  yersiz — gec

  Tam oxu »
 • VAQİF

  xəbərdar — məlumatlı

  Tam oxu »
 • VALEH

  heyran — məftun — vurğun

  Tam oxu »
 • VALEHLİK

  heyranlıq — məftunluq — vurğunluq

  Tam oxu »
 • VAR

  mövcudiyyət — olma

  Tam oxu »
 • VAR

  dövlət — sərvət — mal — mülk

  Tam oxu »
 • VAR-GƏL

  gəzişmə

  Tam oxu »
 • VAR-YOX

  vur-tut — ancaq — yalnız — təkcə

  Tam oxu »
 • VARİDAT

  gəlir — mədaxil

  Tam oxu »
 • VARİS

  davamçı

  Tam oxu »
 • VARİS

  vərəsə — xələf

  Tam oxu »
 • VARİYYAT

  mal — dövlət — var

  Tam oxu »
 • VARLANMA

  dövlətlənmə — sərvətlənmə — zənginləşmə

  Tam oxu »
 • VARLANMAQ

  dövlətlənmək — sərvətlənmək — zənginləşmək

  Tam oxu »
 • VARLI

  dövlətli — sərvətli — mallı — pullu

  Tam oxu »
 • VARLI-HALLI

  bax: varlı

  Tam oxu »
 • VARLIQ

  bolluq — rifah

  Tam oxu »
 • VARLIQ

  olma — mövcudiyyət

  Tam oxu »
 • VARLIQ

  maddə — təbiət

  Tam oxu »
 • VARLIQ

  həyat

  Tam oxu »
 • VARLILIQ

  dövlətlilik

  Tam oxu »
 • VARMA

  dalma — getmə

  Tam oxu »
 • VARMA

  getmə — yetişmə — çatma

  Tam oxu »
 • VARMAQ

  dalmaq — getmək

  Tam oxu »
 • VARMAQ

  getmək — yetişmək — çatmaq

  Tam oxu »
 • VASİTƏ

  miyançı

  Tam oxu »
 • VASİTƏ

  üsul — yol

  Tam oxu »