Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • HACƏT

  alət — silah

  Tam oxu »
 • HACƏT

  ehtiyac — lüzum

  Tam oxu »
 • HAÇA

  qoşa — cüt — ikili

  Tam oxu »
 • HAÇA

  ayrıc

  Tam oxu »
 • HAÇA

  qol — budaq

  Tam oxu »
 • HAÇALAMA

  ayırma — bölmə — ikiləmə

  Tam oxu »
 • HAÇALAMAQ

  ayırmaq — bölmək — ikiləmək

  Tam oxu »
 • HAÇALI

  ikili — qoşa

  Tam oxu »
 • HAÇALIQ

  ikilik — qoşalıq

  Tam oxu »
 • HADİSƏ

  əhvalat — qəza — macəra — vaqiə — qəziyyə

  Tam oxu »
 • HADİSƏ

  toqquşma — münaqişə

  Tam oxu »
 • HAFİZƏ

  yaddaş — huş

  Tam oxu »
 • HAFİZƏLİ

  yaddaşlı — huşlu

  Tam oxu »
 • HAFİZƏLİLİK

  yaddaşlılıq — huşluluq

  Tam oxu »
 • HAFİZƏSİZ

  yaddaşsız — huşsuz — unutqan — dalğın

  Tam oxu »
 • HAFİZƏSİZLƏŞMƏ

  huşsuzlaşma — unutqanlaşma

  Tam oxu »
 • HAFİZƏSİZLƏŞMƏK

  huşsuzlaşmaq — unutqanlaşmaq

  Tam oxu »
 • HAFİZƏSİZLİK

  yaddaşsızlıq — huşsuzluq — unutqanlıq — dalğınlıq

  Tam oxu »
 • HAKİM

  hökmdar — padşah

  Tam oxu »
 • HAKİMİYYƏT

  ixtiyar — səlahiyyət — ağalıq

  Tam oxu »
 • HAKİMLİK

  bax: hakimiyyət

  Tam oxu »
 • HAQQ

  hüquq — ixtiyar

  Tam oxu »
 • HAQQ

  muzd

  Tam oxu »
 • HAQQ

  ədalət — həqiqət — doğruluq — düzlük

  Tam oxu »
 • HAQQ

  ödəmə — vermə — mükafat

  Tam oxu »
 • HAQQINDA

  barəsində

  Tam oxu »
 • HAQLAMA

  çatma — yetişmə — yaxalama

  Tam oxu »
 • HAQLAMA

  yaxalama — tutma

  Tam oxu »
 • HAQLAMA

  təsdiqləmə — möhürləmə

  Tam oxu »
 • HAQLAMAQ

  çatmaq — yetişmək — yaxalamaq

  Tam oxu »
 • HAQLAMAQ

  yaxalamaq — tutmaq

  Tam oxu »
 • HAQLAMAQ

  təsdiqləmək — möhürləmək

  Tam oxu »
 • HAQLAŞMA

  hesablaşma — üzülüşmə — çürütmə

  Tam oxu »
 • HAQLAŞMAQ

  hesablaşmaq — üzülüşmək — çürütmək

  Tam oxu »
 • HAQLI

  günahsız — təqsirsiz

  Tam oxu »
 • HAQLI

  doğru — düz — dürüst — qanuni

  Tam oxu »
 • HAQLI

  insaflı — ədalətli — adil

  Tam oxu »
 • HAQLILIQ

  günahsızlıq — təqsirsizlik

  Tam oxu »
 • HAQLILIQ

  doğruluq — düzlük — dürüstlük — qanunilik

  Tam oxu »
 • HAQLILIQ

  insaflılıq — ədalətlilik — adillik

  Tam oxu »
 • HAQSIZ

  ədalətsiz — insafsız

  Tam oxu »
 • HAQSIZ

  günahkar — təqsirli

  Tam oxu »
 • HAQSIZLIQ

  günahkarlıq — təqsirlilik

  Tam oxu »
 • HAQSIZLIQ

  ədalətsizlik — insafsızlıq

  Tam oxu »
 • HAL

  hadisə — keyfiyyət — səbəb — cəhət

  Tam oxu »
 • HAL

  əhval — kef

  Tam oxu »
 • HAL

  vəziyyət — durum — mövqe — yer

  Tam oxu »
 • HAL-HAZIRDA

  indi

  Tam oxu »
 • HALAL

  qanuni

  Tam oxu »
 • HALƏT

  hal — əhval — kef

  Tam oxu »