ÖLÜXANA

ölüxana bax meyitxana

ÖLMƏZLİK
ÖLÜM

Digər lüğətlərdə