ÜMİDSİZLİK

ÜMİDSİZLİK, NAÜMİDLİK, MƏYUSLUQ

ÜMİDSİZ
ÜMMAN

Digər lüğətlərdə