ƏBLƏHLİK

əbləhlik bax səfehlik

ƏBLƏH
ƏBR

Digər lüğətlərdə