ŞƏRT

\[alm. Bedingung; fr.=ing. Condition; lat. Conditio; osm. tr. şart; ər. ششخ \] – bir başqa şeyin özünə bağlı olduğu, bir başqa şeyi imkanlı qılan şey. Şərtli imperativ \[alm. Hyporthotischer imperativ; fr. Impèratif hyporthètique\]
ŞƏRİƏT
ŞOVİNİZM

Digər lüğətlərdə