ALAÇIQ

i. 1. (köçəri xalqların yaşadığı ev) nomad tent; 2. hut

ALAÇI
ALAÇİY

Digər lüğətlərdə