AQİL

\[ər.\] прил. акъил, акьуллу, кар чидай, тедбирлу.
AQİBƏTSİZLİK
AQİLANƏ

Digər lüğətlərdə