AQİL

AQİL – DƏLİ Yusif şah aqil idi (M.F.Axundzadə); Kəndimizdə də bir igid tapılmır ki, bu dəlini ipə-sapa gətirə (M.İbrahimov).

AQİL – GİC Divanəsini unutmaz aqil (Q.Zakir); Heç ipə-sapa yatmır o gic.

AKTİVLİK
AL

Digər lüğətlərdə