Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • ÇÖHRƏ

  üz — sifət

  Tam oxu »
 • ÇÖHRƏLİ

  simalı — sifətli

  Tam oxu »
 • ÇÖKDÜRMƏ

  oturtma — əyləşdirmə

  Tam oxu »
 • ÇÖKDÜRMƏ

  susdurma

  Tam oxu »
 • ÇÖKDÜRMƏK

  oturtmaq — əyləşdirmək

  Tam oxu »
 • ÇÖKDÜRMƏK

  susdurmaq

  Tam oxu »
 • ÇÖKƏK

  çala — çuxur — oyuq — batıq

  Tam oxu »
 • ÇÖKƏKLİK

  çalalıq — çuxurluq — oyuqluq — batıqlıq

  Tam oxu »
 • ÇÖKƏLMƏ

  çuxurlanma — batıqlaşma — çalalaşma

  Tam oxu »
 • ÇÖKƏLMƏ

  enmə — düşmə

  Tam oxu »
 • ÇÖKƏLMƏK

  çuxurlanmaq — batıqlaşmaq — çalalaşmaq

  Tam oxu »
 • ÇÖKƏLMƏK

  enmək — düşmək

  Tam oxu »
 • ÇÖKMƏ

  enmə — yatma

  Tam oxu »
 • ÇÖKMƏK

  enmək — yatmaq

  Tam oxu »
 • ÇÖKÜK

  çuxur — batıq — oyuq

  Tam oxu »
 • ÇÖKÜKLÜK

  çuxurluq — batıqlıq — oyuqluq

  Tam oxu »
 • ÇÖKÜNTÜ

  torta — xılt

  Tam oxu »
 • ÇÖKÜNTÜLÜ

  tortalı — xıltlı

  Tam oxu »
 • ÇÖL

  səhra — bozqır — biyaban

  Tam oxu »
 • ÇÖL

  həyət — bayır — eşik

  Tam oxu »
 • ÇÖL

  düz

  Tam oxu »
 • ÇÖLÇÜLÜK

  düzənlik — səhra — bozqır

  Tam oxu »
 • ÇÖLLÜ

  səhralı — biyabanlı

  Tam oxu »
 • ÇÖLLÜ

  həyətli — eşikli — bayırlı

  Tam oxu »
 • ÇÖLLÜK

  səhralıq — biyabanlıq

  Tam oxu »
 • ÇÖLLÜK

  düzlük

  Tam oxu »
 • ÇÖLLÜK

  həyətlik — eşiklik — bayırlıq

  Tam oxu »
 • ÇÖP

  çubuq — qırıntı — çör-çöp — şax — çırpı

  Tam oxu »
 • ÇÖPLÜK

  çubuqluq — qırıntılıq

  Tam oxu »
 • ÇÖPÜK

  topa — yığın — yumaq

  Tam oxu »
 • ÇÖPÜK

  boş — yumşaq

  Tam oxu »
 • ÇÖPÜK

  arıq — sısqa

  Tam oxu »
 • ÇÖPÜKLÜ

  bax: çöpük

  Tam oxu »
 • ÇÖR-ÇÖP

  bax: çöp

  Tam oxu »
 • ÇÖRƏKLƏMƏ

  yemləmə — bəsləmə — dolandırma — saxlama

  Tam oxu »
 • ÇÖRƏKLƏMƏK

  yemləmək — bəsləmək — dolandırmaq — saxlamaq

  Tam oxu »
 • ÇÖRƏKLİ

  varlı — bərəkətli

  Tam oxu »
 • ÇÖRƏKLİ

  qonaqcıl

  Tam oxu »
 • ÇÖRƏKLİ

  qazanclı — gəlirli

  Tam oxu »
 • ÇÖZƏLƏMƏ

  açma

  Tam oxu »
 • ÇÖZƏLƏMƏK

  açmaq

  Tam oxu »
 • ÇUBUQ

  şax — çöp — ağac

  Tam oxu »
 • ÇUBUQ

  boru — qəlyan

  Tam oxu »
 • ÇUBUQLAMA

  vurma — döymə — budarlama

  Tam oxu »
 • ÇUBUQLAMAQ

  vurmaq — döymək — budarlamaq

  Tam oxu »
 • ÇUBUQLU

  şaxlı — ağaclı

  Tam oxu »
 • ÇUBUQLU

  borulu — qəlyanlı

  Tam oxu »
 • ÇUBUQLUQ

  şaxlıq — çöplük — ağaclıq

  Tam oxu »
 • ÇUBUQLUQ

  boruluq — qəlyanlıq

  Tam oxu »
 • ÇUĞUL

  xəbərçi — danosçu — şeytan

  Tam oxu »