Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • ÇÜRÜK

  iyli — qoxulu

  Tam oxu »
 • ÇÜRÜK

  kif — çəng

  Tam oxu »
 • ÇÜRÜKÇÜLÜK

  xırdaçılıq — vasvasılıq — qarayaxalıq — zəvzəklik

  Tam oxu »
 • ÇÜRÜKÇÜLÜK

  usandırıcılıq — mənasızlıq — sözçülük

  Tam oxu »
 • ÇÜRÜKLÜK

  iylilik — üfunətlilik — qoxululuq

  Tam oxu »
 • ÇÜRÜKLÜK

  kiflik — çənglik

  Tam oxu »
 • ÇÜRÜMƏ

  qoxuma — iylənmə

  Tam oxu »
 • ÇÜRÜMƏ

  pozulma — korlanma

  Tam oxu »
 • ÇÜRÜMƏK

  pozulmaq — korlanmaq

  Tam oxu »
 • ÇÜRÜMƏK

  qoxumaq — iylənmək

  Tam oxu »
 • ÇÜRÜNTÜ

  kif — çəng

  Tam oxu »
 • ÇÜRÜNTÜLÜK

  kiflik — çənglik

  Tam oxu »
 • DAD

  fəryad — fəğan — haray

  Tam oxu »
 • DAD

  tam

  Tam oxu »
 • DAD

  ləzzət — nəşə

  Tam oxu »
 • DAD

  kömək — imdad

  Tam oxu »
 • DAD

  şikayət

  Tam oxu »
 • DAD

  aman — vay — haray

  Tam oxu »
 • DADANMA

  alışma — öyrəşmə

  Tam oxu »
 • DADANMAQ

  alışmaq — öyrəşmək

  Tam oxu »
 • DADLI

  duzlu — gözəşirin — qanışirin

  Tam oxu »
 • DADLI

  lətif — xoş — şirin

  Tam oxu »
 • DADLI

  ləzzətli — tamlı

  Tam oxu »
 • DADLILIQ

  şirinlik — məzəlilik

  Tam oxu »
 • DADLILIQ

  ləzzətlilik — tamlılıq

  Tam oxu »
 • DADMA

  yemə

  Tam oxu »
 • DADMA

  qanma — anlama

  Tam oxu »
 • DADMA

  duyma

  Tam oxu »
 • DADMAQ

  yemək

  Tam oxu »
 • DADMAQ

  qanmaq — anlamaq

  Tam oxu »
 • DADMAQ

  duymaq

  Tam oxu »
 • DAĞ

  dik — yamaclı — zirvəli

  Tam oxu »
 • DAĞILMA

  pozulma

  Tam oxu »
 • DAĞILMA

  qurtarma — yekunlaşdırma

  Tam oxu »
 • DAĞILMA

  kasıblaşma — yoxsullaşma

  Tam oxu »
 • DAĞILMA

  sökülmə — uçulma — tökülmə

  Tam oxu »
 • DAĞILMA

  yayılma — səpələnmə

  Tam oxu »
 • DAĞILMA

  cırılma — sökülmə — yırtılma

  Tam oxu »
 • DAĞILMAQ

  sökülmək — uçulmaq — tökülmək

  Tam oxu »
 • DAĞILMAQ

  kasıblaşmaq — yoxsullaşmaq

  Tam oxu »
 • DAĞILMAQ

  yayılmaq — səpələnmək

  Tam oxu »
 • DAĞILMAQ

  qurtarmaq — yekunlaşdırmaq

  Tam oxu »
 • DAĞILMAQ

  cırılmaq — sökülmək — yırtılmaq

  Tam oxu »
 • DAĞILMAQ

  pozulmaq

  Tam oxu »
 • DAĞIM-DAĞIM

  parça-parça — doğram-doğram

  Tam oxu »
 • DAĞINIQ

  uçuq — sökük

  Tam oxu »
 • DAĞINTI

  töküntü

  Tam oxu »
 • DAĞITMA

  pozma — qaçırma

  Tam oxu »
 • DAĞITMA

  yaralama

  Tam oxu »
 • DAĞITMA

  sökmə — uçurma

  Tam oxu »