Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • ÇIĞIR-BAĞIR

  hay-küy — qışqırıq — bağırtı

  Tam oxu »
 • ÇIĞIRAQ

  bax: çığır-bağır

  Tam oxu »
 • ÇIĞIRMA

  qışqırma — bağırma — böyürmə

  Tam oxu »
 • ÇIĞIRMAQ

  qışqırmaq — bağırmaq — böyürmək

  Tam oxu »
 • ÇIĞIRTI

  qışqırtı — bağırtı — böyürtü

  Tam oxu »
 • ÇIĞIRTI-BAĞIRTI

  bax: çığırtı

  Tam oxu »
 • ÇIĞIRTILI

  qışqırıqlı — bağırtılı — böyürtülü

  Tam oxu »
 • ÇIĞNAMA

  tapdalama — döymə — təpikləmə

  Tam oxu »
 • ÇIĞNAMAQ

  tapdalamaq — təpikləmək — döymək

  Tam oxu »
 • ÇIXAR

  tullantı — itki

  Tam oxu »
 • ÇIXAR

  xərc — məsrəf

  Tam oxu »
 • ÇIXARIŞ

  iqtibas — sitat — xülasə

  Tam oxu »
 • ÇIXARMA

  götürmə — qovma

  Tam oxu »
 • ÇIXARMA

  qoparma — dartma — çəkmə

  Tam oxu »
 • ÇIXARMA

  soyunma

  Tam oxu »
 • ÇIXARMA

  aparma — gətirmə

  Tam oxu »
 • ÇIXARMA

  boylanma

  Tam oxu »
 • ÇIXARMA

  gəzdirmə (atı)

  Tam oxu »
 • ÇIXARMAQ

  aparmaq — gətirmək

  Tam oxu »
 • ÇIXARMAQ

  götürmək — qovmaq

  Tam oxu »
 • ÇIXARMAQ

  gəzdirmək

  Tam oxu »
 • ÇIXARMAQ

  soyunmaq

  Tam oxu »
 • ÇIXARMAQ

  çəkmək — qoparmaq — dartmaq

  Tam oxu »
 • ÇIXDAŞ

  zay — zədəli — xarab

  Tam oxu »
 • ÇIXIQ

  burxuq

  Tam oxu »
 • ÇIXILMA

  götürülmə — alınma

  Tam oxu »
 • ÇIXILMAQ

  götürülmək — alınmaq

  Tam oxu »
 • ÇIXINTI

  bax: çıxıq

  Tam oxu »
 • ÇIXINTILI

  burxulu

  Tam oxu »
 • ÇIXIŞ

  başlanğıc — mənbə

  Tam oxu »
 • ÇIXIŞ

  çarə — əlac — vasitə — yol

  Tam oxu »
 • ÇIXMA

  böyümə — yetişmə

  Tam oxu »
 • ÇIXMA

  atılma — sıçrama

  Tam oxu »
 • ÇIXMA

  gəzmə — dolanma

  Tam oxu »
 • ÇIXMA

  dırmanma — qalxma

  Tam oxu »
 • ÇIXMA

  qalxma (kürsüyə)

  Tam oxu »
 • ÇIXMA

  doğma — qalxma — yüksəlmə

  Tam oxu »
 • ÇIXMA

  cücərmə — göyərmə — bitmə

  Tam oxu »
 • ÇIXMA

  burxulma

  Tam oxu »
 • ÇIXMA

  tutma

  Tam oxu »
 • ÇIXMA

  getmə

  Tam oxu »
 • ÇIXMA

  götürmə — alma

  Tam oxu »
 • ÇIXMAQ

  böyümək — yetişmək

  Tam oxu »
 • ÇIXMAQ

  dırmanmaq — qalxmaq

  Tam oxu »
 • ÇIXMAQ

  burxulmaq

  Tam oxu »
 • ÇIXMAQ

  götürmək — almaq

  Tam oxu »
 • ÇIXMAQ

  tutmaq

  Tam oxu »
 • ÇIXMAQ

  cücərmək — göyərmək — bitmək

  Tam oxu »
 • ÇIXMAQ

  doğmaq — qalxmaq — yüksəlmək

  Tam oxu »
 • ÇIXMAQ

  qalxmaq

  Tam oxu »