Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • ÇÖKÜKLÜK

  çuxurluq — batıqlıq — oyuqluq

  Tam oxu »
 • ÇÖKÜNTÜ

  torta — xılt

  Tam oxu »
 • ÇÖKÜNTÜLÜ

  tortalı — xıltlı

  Tam oxu »
 • ÇÖL

  səhra — bozqır — biyaban

  Tam oxu »
 • ÇÖL

  həyət — bayır — eşik

  Tam oxu »
 • ÇÖL

  düz

  Tam oxu »
 • ÇÖLÇÜLÜK

  düzənlik — səhra — bozqır

  Tam oxu »
 • ÇÖLLÜ

  səhralı — biyabanlı

  Tam oxu »
 • ÇÖLLÜ

  həyətli — eşikli — bayırlı

  Tam oxu »
 • ÇÖLLÜK

  səhralıq — biyabanlıq

  Tam oxu »
 • ÇÖLLÜK

  düzlük

  Tam oxu »
 • ÇÖLLÜK

  həyətlik — eşiklik — bayırlıq

  Tam oxu »
 • ÇÖP

  çubuq — qırıntı — çör-çöp — şax — çırpı

  Tam oxu »
 • ÇÖPLÜK

  çubuqluq — qırıntılıq

  Tam oxu »
 • ÇÖPÜK

  topa — yığın — yumaq

  Tam oxu »
 • ÇÖPÜK

  boş — yumşaq

  Tam oxu »
 • ÇÖPÜK

  arıq — sısqa

  Tam oxu »
 • ÇÖPÜKLÜ

  bax: çöpük

  Tam oxu »
 • ÇÖR-ÇÖP

  bax: çöp

  Tam oxu »
 • ÇÖRƏKLƏMƏ

  yemləmə — bəsləmə — dolandırma — saxlama

  Tam oxu »
 • ÇÖRƏKLƏMƏK

  yemləmək — bəsləmək — dolandırmaq — saxlamaq

  Tam oxu »
 • ÇÖRƏKLİ

  varlı — bərəkətli

  Tam oxu »
 • ÇÖRƏKLİ

  qonaqcıl

  Tam oxu »
 • ÇÖRƏKLİ

  qazanclı — gəlirli

  Tam oxu »
 • ÇÖZƏLƏMƏ

  açma

  Tam oxu »
 • ÇÖZƏLƏMƏK

  açmaq

  Tam oxu »
 • ÇUBUQ

  şax — çöp — ağac

  Tam oxu »
 • ÇUBUQ

  boru — qəlyan

  Tam oxu »
 • ÇUBUQLAMA

  vurma — döymə — budarlama

  Tam oxu »
 • ÇUBUQLAMAQ

  vurmaq — döymək — budarlamaq

  Tam oxu »
 • ÇUBUQLU

  şaxlı — ağaclı

  Tam oxu »
 • ÇUBUQLU

  borulu — qəlyanlı

  Tam oxu »
 • ÇUBUQLUQ

  şaxlıq — çöplük — ağaclıq

  Tam oxu »
 • ÇUBUQLUQ

  boruluq — qəlyanlıq

  Tam oxu »
 • ÇUĞUL

  xəbərçi — danosçu — şeytan

  Tam oxu »
 • ÇUĞULÇU

  bax: çuğul

  Tam oxu »
 • ÇUĞULÇULUQ

  bax: çuğulluq

  Tam oxu »
 • ÇUĞULLAMA

  şeytanlama — danoslama

  Tam oxu »
 • ÇUĞULLAMAQ

  şeytanlamaq — danoslamaq

  Tam oxu »
 • ÇUĞULLUQ

  xəbərçilik — şeytanlıq — böhtançılıq — iftiraçılıq

  Tam oxu »
 • ÇUXUR

  çala — çökək — oyuq — qazıq — batıq — yatıq

  Tam oxu »
 • ÇUXURLANMA

  çalalanma — çökmə — batma — yatma

  Tam oxu »
 • ÇUXURLANMAQ

  çalalanmaq — çökmək — batmaq — yatmaq

  Tam oxu »
 • ÇUXURLU

  çalalı — çökək — oyuq — qazıq — batıq — yatıq

  Tam oxu »
 • ÇUXURLULUQ

  çalalılıq — çökəklik — oyuqluq — qazıqlıq — batıqlıq — yatıqlıq

  Tam oxu »
 • ÇUXURSUZ

  çalasız — çökəksiz — düz — hamar

  Tam oxu »
 • ÇUXURSUZLUQ

  çalasızlıq — çökəksizlik — hamarlıq

  Tam oxu »
 • ÇULĞALAMA

  örtmə — bürümə

  Tam oxu »
 • ÇULĞALAMA

  bürümə — dolama — bələmə — sarıma

  Tam oxu »
 • ÇULĞALAMAQ

  örtmək — bürümək

  Tam oxu »