Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • ŞIDIRĞI

  cəld — iti — yeyin — bərk

  Tam oxu »
 • ŞIDIRĞI

  şiddətli — aramsız

  Tam oxu »
 • ŞIĞIMA

  cumma — atılma

  Tam oxu »
 • ŞIĞIMAQ

  cummaq — atılmaq

  Tam oxu »
 • ŞIQ

  zinət — bəzək — dəbdəbə — modabaz

  Tam oxu »
 • ŞIQ

  qəşəng — gözəl — zərif

  Tam oxu »
 • ŞIQQAŞIQ

  çıqqaçıq — vurhavur

  Tam oxu »
 • ŞIQQILDAMA

  çıqqıldama — şaqqıldama — çartıldama — xırçıldama — xırtıldama

  Tam oxu »
 • ŞIQQILDAMAQ

  çıqqıldamaq — şaqqıldamaq — çırtıldamaq — xırçıldamaq — xırtıldamaq

  Tam oxu »
 • ŞIQQILTI

  çıqqıltı — şaqqıltı — çırtıltı — xırçıltı — xırtıltı

  Tam oxu »
 • ŞIQLIQ

  modabazlıq

  Tam oxu »
 • ŞIQLIQ

  qəşənglik — gözəllik

  Tam oxu »
 • ŞILLAQ

  təpik (atma)

  Tam oxu »
 • ŞILLAQLAMA

  təpikləmə

  Tam oxu »
 • ŞILLAQLAMAQ

  təpikləmək

  Tam oxu »
 • ŞILTAQ

  dəcəl — nadinc — şit

  Tam oxu »
 • ŞILTAQ

  naz — kef

  Tam oxu »
 • ŞILTAQ

  dəyişkən — qərarsız

  Tam oxu »
 • ŞILTAQ

  oynaq — şux

  Tam oxu »
 • ŞILTAQÇI

  bax: şıltaq

  Tam oxu »
 • ŞILTAQÇILIQ

  bax: şıltaqlıq

  Tam oxu »
 • ŞILTAQLIQ

  nazlılıq — keflilik

  Tam oxu »
 • ŞILTAQLIQ

  oynaqlıq — şuxluq

  Tam oxu »
 • ŞILTAQLIQ

  dəyişkənlik — qərarsızlıq

  Tam oxu »
 • ŞILTAQLIQ

  dəcəllik — nadinclik

  Tam oxu »
 • ŞIRILDAMA

  şarpıldama

  Tam oxu »
 • ŞIRILDAMAQ

  şarpıldamaq

  Tam oxu »
 • ŞIRILTI

  şarıltı — şappıltı

  Tam oxu »
 • ŞIRILTILI

  şarıltılı — şappıltılı

  Tam oxu »
 • ŞIRIM

  zolaq — iz

  Tam oxu »
 • ŞIRIMLAMA

  zolaqlama

  Tam oxu »
 • ŞIRIMLAMAQ

  zolaqlamaq

  Tam oxu »
 • ŞIRIMLI

  zolaqlı — izli

  Tam oxu »
 • ŞIRMA

  pərdə — örtü

  Tam oxu »
 • ŞIRMA

  arakəsmə

  Tam oxu »
 • ŞIRNAQ

  fəvvarə

  Tam oxu »
 • ŞIRNAQLI

  fəvvarəli

  Tam oxu »
 • ŞİDDƏT

  çoxluq — artıqlıq

  Tam oxu »
 • ŞİDDƏT

  sərtlik — bərklik

  Tam oxu »
 • ŞİDDƏT

  çətinlik — ağırlıq

  Tam oxu »
 • ŞİDDƏT

  qüvvə — güc — zor

  Tam oxu »
 • ŞİDDƏTLƏNMƏ

  çətinləşmə — ağırlaşma

  Tam oxu »
 • ŞİDDƏTLƏNMƏ

  sərtləşmə — bərkimə

  Tam oxu »
 • ŞİDDƏTLƏNMƏ

  çoxalma — artma

  Tam oxu »
 • ŞİDDƏTLƏNMƏ

  güclənmə — qüvvətlənmə

  Tam oxu »
 • ŞİDDƏTLƏNMƏ

  azğınlaşma — coşma — qızma

  Tam oxu »
 • ŞİDDƏTLƏNMƏK

  güclənmək — qüvvətlənmək

  Tam oxu »
 • ŞİDDƏTLƏNMƏK

  azğınlaşmaq — coşmaq — qızmaq

  Tam oxu »
 • ŞİDDƏTLƏNMƏK

  çətinləşmək — ağırlaşmaq

  Tam oxu »
 • ŞİDDƏTLƏNMƏK

  sərtləşmək — bərkimək

  Tam oxu »