Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • ŞEF

  başçı — rəhbər

  Tam oxu »
 • ŞEF

  hami

  Tam oxu »
 • ŞEFLİK

  başçılıq — rəhbərlik

  Tam oxu »
 • ŞEFLİK

  hamilik

  Tam oxu »
 • ŞEH

  şəbnəm — jalə

  Tam oxu »
 • ŞEHLƏNMƏ

  şəblənmə — islanma

  Tam oxu »
 • ŞEHLƏNMƏK

  şəblənmək — islanmaq

  Tam oxu »
 • ŞEHLİ

  təzə — tər — yeni

  Tam oxu »
 • ŞEHLİ

  şəbnəmli — jaləli

  Tam oxu »
 • ŞEHLİLİK

  şəbnəmlik — jaləlik

  Tam oxu »
 • ŞEHLİLİK

  təzəlik — tərlik — yenilik

  Tam oxu »
 • ŞEN

  abad — gözəl

  Tam oxu »
 • ŞENLƏŞMƏ

  abadlaşma — gözəlləşmə

  Tam oxu »
 • ŞENLƏŞMƏK

  abadlaşmaq — gözəlləşmək

  Tam oxu »
 • ŞENLİK

  kənd — abadlıq

  Tam oxu »
 • ŞERİYYƏT

  gözəllik — incəlik — ahəngdarlıq — şairanəlik

  Tam oxu »
 • ŞERİYYƏT

  bədiilik

  Tam oxu »
 • ŞEŞƏ

  dik — sivri

  Tam oxu »
 • ŞEŞƏ

  lovğa — dikbaş — təkəbbürlü — iddialı

  Tam oxu »
 • ŞEŞƏLƏNMƏ

  xoruzlanma — kəkələnmə — kişilənmə — lovğalanma — güvənmə — öyünmə — qürrələnmə

  Tam oxu »
 • ŞEŞƏLƏNMƏK

  xoruzlanmaq — kəkələnmək — kişilənmək — lovğalanmaq — güvənmək — öyünmək — qürrələnmək

  Tam oxu »
 • ŞEŞƏLİK

  diklik — sivrilik

  Tam oxu »
 • ŞEŞƏLİK

  lovğalıq — təkəbbür — qürur — iddia — təşəxxüs — kəkəlik

  Tam oxu »
 • ŞEY

  əşya — cisim — maddə

  Tam oxu »
 • ŞEYDA

  vurğun — məftun — dəli — divanəlik — aşiqlik

  Tam oxu »
 • ŞEYTAN

  tülkü — bic — hiyləgər — bədzat — haramzada

  Tam oxu »
 • ŞEYTAN

  iblis

  Tam oxu »
 • ŞEYTANÇILIQ

  bax: şeytanlıq

  Tam oxu »
 • ŞEYTANLAMA

  çuğullama

  Tam oxu »
 • ŞEYTANLAMAQ

  çuğullamaq

  Tam oxu »
 • ŞEYTANLIQ

  iftiraçılıq — böhtançılıq

  Tam oxu »
 • ŞEYTANLIQ

  xəbərçilik — çuğulluq

  Tam oxu »
 • ŞEYTANLIQ

  iblislik

  Tam oxu »
 • ŞƏBƏDƏ

  rişxənd — masqara — təhqir — istehza

  Tam oxu »
 • ŞƏBƏKƏ

  qəfəs — barmaqlıq

  Tam oxu »
 • ŞƏBƏKƏ

  tor

  Tam oxu »
 • ŞƏBƏKƏ

  məhəccər

  Tam oxu »
 • ŞƏBƏKƏLİ

  məhəccərli

  Tam oxu »
 • ŞƏBƏKƏLİ

  qəfəsli — barmaqlı

  Tam oxu »
 • ŞƏBƏKƏLİ

  torlu

  Tam oxu »
 • ŞƏBNƏM

  bax: şeh

  Tam oxu »
 • ŞƏBNƏMLİ

  bax: şehli

  Tam oxu »
 • ŞƏDİD

  şiddətli — sərt

  Tam oxu »
 • ŞƏDİDLİK

  şiddətlilik — sərtlik

  Tam oxu »
 • ŞƏFA

  sağalma — yaxşılaşma

  Tam oxu »
 • ŞƏFALANMA

  sağalma — yaxşılaşma

  Tam oxu »
 • ŞƏFALANMAQ

  sağalmaq — yaxşılaşmaq

  Tam oxu »
 • ŞƏFALI

  xeyirli

  Tam oxu »
 • ŞƏFALILIQ

  xeyirxahlıq

  Tam oxu »
 • ŞƏFƏQ

  qızartı — parıltı — işıltı

  Tam oxu »