Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • ƏFƏL

  ətalətli — maymaq

  Tam oxu »
 • ƏFƏLLƏŞMƏ

  maymaqlaşma

  Tam oxu »
 • ƏFƏLLƏŞMƏK

  maymaqlaşmaq

  Tam oxu »
 • ƏFƏLLİK

  maymaqlıq — düşkünlük

  Tam oxu »
 • ƏFĞAN

  fəryad — fəğan

  Tam oxu »
 • ƏFİ

  mənhus — xain — məkrli

  Tam oxu »
 • ƏFSANƏ

  dastan — hekayə

  Tam oxu »
 • ƏFSANƏ

  əsatir — mif

  Tam oxu »
 • ƏFSANƏVİ

  qeyri-adi — fövqəladə

  Tam oxu »
 • ƏFSANƏVİ

  əsatiri

  Tam oxu »
 • ƏFSANƏVİLİK

  qeyri-adilik — fövqəladəlik

  Tam oxu »
 • ƏFSANƏVİLİK

  əsatirlik

  Tam oxu »
 • ƏFSUN

  sehr

  Tam oxu »
 • ƏFSUNÇULUQ

  sehrbazlıq — gözbağlayıcılıq

  Tam oxu »
 • ƏFSUNLAMA

  sehrləmə

  Tam oxu »
 • ƏFSUNLAMAQ

  sehrləmək

  Tam oxu »
 • ƏFSUNLU

  sehrli

  Tam oxu »
 • ƏFSUS

  heyf — təəssüf

  Tam oxu »
 • ƏFV

  bağışlama

  Tam oxu »
 • ƏFYUN

  tiryək

  Tam oxu »
 • ƏFYUNLU

  zəhərli — acı

  Tam oxu »
 • ƏFYUNLU

  tiryəkli

  Tam oxu »
 • ƏGƏRÇİ

  hərçənd

  Tam oxu »
 • ƏĞYAR

  özgə — düşmən — rəqib — yad

  Tam oxu »
 • ƏĞYARLIQ

  düşmənçilik — rəqiblik — yadlıq

  Tam oxu »
 • ƏHALİ

  camaat — xalq

  Tam oxu »
 • ƏHATƏ

  dövrə — yan-yörə

  Tam oxu »
 • ƏHATƏLƏMƏ

  dövrələmə

  Tam oxu »
 • ƏHATƏLƏMƏK

  dövrələmək

  Tam oxu »
 • ƏHATƏLİ

  geniş — hərtərəfli

  Tam oxu »
 • ƏHATƏLİLİK

  genişlik — hərtərəflilik

  Tam oxu »
 • ƏHD

  ilqar — and

  Tam oxu »
 • ƏHDLƏŞMƏ

  sözləşmə

  Tam oxu »
 • ƏHDLƏŞMƏK

  sözləşmək

  Tam oxu »
 • ƏHƏMİYYƏT

  rol — dəyər

  Tam oxu »
 • ƏHƏMİYYƏTLİ

  qiymətli — dəyərli — mənalı

  Tam oxu »
 • ƏHƏMİYYƏTLİLİK

  mühümlük — dəyərlilik

  Tam oxu »
 • ƏHƏMİYYƏTSİZ

  dəyərsiz — qiymətsiz — mənasız

  Tam oxu »
 • ƏHƏMİYYƏTSİZLİK

  dəyərsizlik — qiymətsizlik — cüzilik

  Tam oxu »
 • ƏHƏNGLƏMƏ

  ağartma

  Tam oxu »
 • ƏHƏNGLƏMƏK

  ağartmaq

  Tam oxu »
 • ƏHL

  əhali

  Tam oxu »
 • ƏHL

  yiyə — malik — sahib

  Tam oxu »
 • ƏHLİLƏŞMƏ

  öyrəşmə — alışma — uyuşma

  Tam oxu »
 • ƏHLİLƏŞMƏK

  öyrəşmək — alışmaq — uyuşmaq

  Tam oxu »
 • ƏHSƏN

  bəyənmə — tərif — afərin

  Tam oxu »
 • ƏHVAL

  kef — hal

  Tam oxu »
 • ƏHVAL

  keyfiyyət — vəziyyət

  Tam oxu »
 • ƏHVAL

  güzəran

  Tam oxu »
 • ƏHVALAT

  hadisə — qəziyyə

  Tam oxu »