Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • ƏKDİRMƏ

  basdırma

  Tam oxu »
 • ƏKDİRMƏK

  basdırmaq

  Tam oxu »
 • ƏKƏ-BİKƏ

  yaşlı — təcrübəli

  Tam oxu »
 • ƏKƏC

  böyük — yekə — iri

  Tam oxu »
 • ƏKƏC

  yaşlı — təcrübəli

  Tam oxu »
 • ƏKƏCLƏNMƏ

  yekəlmə — irilənmə

  Tam oxu »
 • ƏKƏCLƏNMƏ

  təcrübələnmə

  Tam oxu »
 • ƏKƏCLƏNMƏK

  yekəlmək — irilənmək

  Tam oxu »
 • ƏKƏCLƏNMƏK

  təcrübələnmək

  Tam oxu »
 • ƏKƏLİK

  böyüklük — irilik — yekəlik

  Tam oxu »
 • ƏKİLMƏ

  getmə — qaçma

  Tam oxu »
 • ƏKİLMƏ

  basdırılma — sancılma

  Tam oxu »
 • ƏKİLMƏ

  sürüşmə

  Tam oxu »
 • ƏKİLMƏK

  qaçmaq — getmək

  Tam oxu »
 • ƏKİLMƏK

  basdırılmaq — sancılmaq

  Tam oxu »
 • ƏKİLMƏK

  sürüşmək

  Tam oxu »
 • ƏKİN

  zəmi — tarla

  Tam oxu »
 • ƏKİN

  biçin

  Tam oxu »
 • ƏKİNÇİ

  cütçü

  Tam oxu »
 • ƏKİNÇİLİK

  ziraət

  Tam oxu »
 • ƏKİZ

  cüt — qoşa

  Tam oxu »
 • ƏKİZLİK

  cütlük — qoşalıq

  Tam oxu »
 • ƏKLİL

  çələng

  Tam oxu »
 • ƏKMƏ

  səpmə

  Tam oxu »
 • ƏKMƏ

  basdırma

  Tam oxu »
 • ƏKMƏ

  törətmə

  Tam oxu »
 • ƏKMƏ

  qovma

  Tam oxu »
 • ƏKMƏK

  səpmək

  Tam oxu »
 • ƏKMƏK

  basdırmaq

  Tam oxu »
 • ƏKMƏK

  törətmək

  Tam oxu »
 • ƏKMƏK

  qovmaq

  Tam oxu »
 • ƏKS

  surət

  Tam oxu »
 • ƏKS

  şəkil

  Tam oxu »
 • ƏKS

  tərs — inad — höcət

  Tam oxu »
 • ƏKS

  zidd — tərs

  Tam oxu »
 • ƏKS-SƏDA

  təsir

  Tam oxu »
 • ƏKSƏR

  çoxu — əksəriyyət

  Tam oxu »
 • ƏKSƏRİYYƏT

  çoxluq — hamı

  Tam oxu »
 • ƏKSİK

  qiymətsiz — dəyərsiz

  Tam oxu »
 • ƏKSİK

  nöqsanlı — qüsurlu — eyibli

  Tam oxu »
 • ƏKSİK

  az — alçaq — aşağı

  Tam oxu »
 • ƏKSİNƏ

  tərsinə — ziddinə

  Tam oxu »
 • ƏKSLİK

  nöqsan — qüsur — eyib

  Tam oxu »
 • ƏKSLİK

  ziddiyyət — uyğunsuzluq — mətanətsizlik

  Tam oxu »
 • ƏKSLİK

  azlıq — aşağılıq

  Tam oxu »
 • ƏQDƏM

  qabaq — əvvəl — irəli

  Tam oxu »
 • ƏQƏLİYYƏT

  azlıq

  Tam oxu »
 • ƏQİDƏ

  etiqad — inam — məslək — yol

  Tam oxu »
 • ƏQİDƏ

  fikir — qənaət — baxım

  Tam oxu »
 • ƏQİDƏLİ

  etiqadlı — məsləkli — inamlı

  Tam oxu »