Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • ƏVƏZ

  qarşılıq

  Tam oxu »
 • ƏVƏZ

  qisas — intiqam — öc

  Tam oxu »
 • ƏVƏZ

  mükafat — muzd — haqq

  Tam oxu »
 • ƏVƏZÇİLİK

  intiqamçılıq — öclük

  Tam oxu »
 • ƏVƏZLİK

  qarşılıq

  Tam oxu »
 • ƏVƏZSİZ

  misilsiz — bərabərsiz — tayısız

  Tam oxu »
 • ƏVƏZSİZ

  pulsuz — müftə

  Tam oxu »
 • ƏVVƏL

  qabaq (qoşma)

  Tam oxu »
 • ƏVVƏL

  qabaq — irəli

  Tam oxu »
 • ƏVVƏL

  qabaq (zərf)

  Tam oxu »
 • ƏVVƏL

  başlanğıc — ibtidai

  Tam oxu »
 • ƏVVƏL-AXIR

  gec-tez

  Tam oxu »
 • ƏVVƏLA

  birincisi

  Tam oxu »
 • ƏVVƏLCƏ

  qabaqca

  Tam oxu »
 • ƏVVƏLCƏDƏN

  qabaqcadan

  Tam oxu »
 • ƏVVƏLKİ

  qabaqkı — keçmiş

  Tam oxu »
 • ƏYAL

  ailə — külfət

  Tam oxu »
 • ƏYAL

  arvad — zövcə

  Tam oxu »
 • ƏYAN

  aydın — aşkar — açıq

  Tam oxu »
 • ƏYANİ

  açıq — aşkar

  Tam oxu »
 • ƏYANİLİK

  inandırıcılıq — aşkarlıq — aydınlıq

  Tam oxu »
 • ƏYAR

  düzgünlük — dəqiqlik

  Tam oxu »
 • ƏYİLMƏ

  qatlanma

  Tam oxu »
 • ƏYİLMƏ

  sallanma

  Tam oxu »
 • ƏYİLMƏ

  küsmə — incimə

  Tam oxu »
 • ƏYİLMƏ

  batma (günəş)

  Tam oxu »
 • ƏYİLMƏK

  sallanmaq

  Tam oxu »
 • ƏYİLMƏK

  qatlanmaq

  Tam oxu »
 • ƏYİLMƏK

  batmaq — yaxmaq (günəş)

  Tam oxu »
 • ƏYİLMƏK

  incimək — küsmək

  Tam oxu »
 • ƏYİN

  paltar — üst-baş — geyim

  Tam oxu »
 • ƏYİN-BAŞ

  bax: əyin

  Tam oxu »
 • ƏYLƏMƏ

  saxlama — dayandırma

  Tam oxu »
 • ƏYLƏMƏK

  saxlamaq — dayandırmaq

  Tam oxu »
 • ƏYLƏNCƏ

  oyuncaq

  Tam oxu »
 • ƏYLƏNCƏ

  istirahat — rahatlanma

  Tam oxu »
 • ƏYLƏNCƏLİ

  məzəli — maraqlı

  Tam oxu »
 • ƏYLƏNMƏ

  dolama — oynatma

  Tam oxu »
 • ƏYLƏNMƏ

  yubanma — ləngimə

  Tam oxu »
 • ƏYLƏNMƏ

  oynama — şənlənmə

  Tam oxu »
 • ƏYLƏNMƏ

  dayanma — durma

  Tam oxu »
 • ƏYLƏNMƏK

  dayanmaq — durmaq

  Tam oxu »
 • ƏYLƏNMƏK

  dolanmaq — oynatmaq

  Tam oxu »
 • ƏYLƏNMƏK

  oynamaq — şənlənmək

  Tam oxu »
 • ƏYLƏNMƏK

  yubanmaq — ləngimək

  Tam oxu »
 • ƏYLƏŞMƏ

  oturma

  Tam oxu »
 • ƏYLƏŞMƏK

  oturmaq

  Tam oxu »
 • ƏYMƏ

  qatlama — burma

  Tam oxu »
 • ƏYMƏK

  bükmək — qatlamaq — burmaq

  Tam oxu »
 • ƏYRİ

  çəp — çaş

  Tam oxu »