CAHİLLİK

i. ignorance, lack of education, intellectual darkness; inexperience; (öz) cahilliyi üzündən through (one’s) ignorance

CAHİL
CAİZ

Digər lüğətlərdə