CAHİLLİK

cahillik bax avamlıq

CAHİL
CALAQ

Digər lüğətlərdə