DAVRANMAQ

f. 1. to behave, to treat; pis ~ to behave / to treat badly; nəzakətlə ~ to behave politely / kindly; bir kəslə yaxşı ~ to treat smb. kindly; bir kəslə pis ~ to treat smb. badly, to illtreat smb.; O, arvadı ilə pis davranır He behaves badly to his wife; 2. to bear* (oneself) in a polite way; Davranmağı öyrənin! Learn how to behave, Behave (yourself)!

DAVRANMA
DAVUL

Digər lüğətlərdə