Dehidrogenləşdirmə

üzvi birləşmələrin molekulardan hidrogen ayırıb çıxarma prosesi. D.-dən neftin emalında yüksək oktanlı benzin istehsalı üçün geniş istifadə olunur.
Debit
Demulsasiya

Digər lüğətlərdə