Dizel yanacağı

dizeldə işlədilən maye neft yanacağı iki qrup D.y. növündə istehsal olunur: 1) böyük sürətli dizelər üçün özlülüyü az olan distilat yanacaqları, 2) yavaş sürətli dizelər üçün özlülüyü yüksək olan qalıq yanacaqları.
Distiləetmə
Dolamaçarx