сущ. устар.
1. товарищ, друг
2. напарник
ESTRADA
EŞAFOT

Digər lüğətlərdə