Elektrobur

neft quyularını qazmaq üçün elektrik mühəriki ilə işləyən və valında qazıma baltası olan maşın. E.-la - ilk quyu 1940-cı ildə Bakıda Qala sahəsində qazılıb. E.-dan istifadə etdikdə boru kəmərinin fırlanması aradan qaldırılır. Elektrik enerjisi quyu dibindəki mühərikə qazma borularının içərisində yerləşdirilmiş kabel vasitəsilə verilir və balta fırlanmağa başlayır. Cərəyanı kabelə ötürmək üçün, fırlanğıcla işlək boru arasında yerləşdirilən xüsusi quruluş kabeli dolaşmağa qoymur, quyudakı alətin fırlanmasına və qaldırıb-endirilməsinə imkan verir.
Elektrik kəşfiyat metodu
Elevator

Digər lüğətlərdə

аэроло́гия импровиза́торство кунштю́к пережа́ривание пухлячо́к страуся́тник эвдемони́ст лить воду на ме́льницу расклассифици́ровать рассо́хнуться расстрое́нность ры́сью флейцева́ние генералиссимус amidship arrowy disobedience further one-reeler queenship slouch достопочтенный интимный самоотвержение тори