FORMA

FORMA I is. [ lat. ] Xarici görünüş. Onun forması mənə yaxşı təsir bağışlayır.

FORMA II is. [ lat. ] Rəsmi paltar (hərbi və mülki xidmətçilər və məktəblilər üçün). O, hərbi formada idi.

FORMA III is. [ lat. ] ədəb. Bədii əsər üçün təsvir vasitələri məcmuyu. Bu formalar əsərdəki hadisələri bir növ tamamlayırdı.

FORMA IV is. [ lat. ] qram. Şəkil. Azərbaycan dilində felin xüsusi və ümumi formaları var.

FİL
GƏR

Digər lüğətlərdə