GÜC

\[alm. Kraft; fr. Fo. Power; lat. Fortitudo; osm. tr. kuvvet; أ مٌذسح \] – fiziki və əxlaqi olaraq təsir edə bilmə yaxud da bir təzyiqə qarşı müqavimət göstərə bilmək qabiliyyəti. Güc müxtəlif mənalarda çoxçalarlılığı ilə fərqlənir: qol gücü, ictimai güc, güc sahibi və s.
GÖZƏLLİK
HADİS

Значение слова в других словарях