GÜLMƏŞƏKƏR

Farscadır və əsli gülbəşəkər kimidir. Mənası “şəkərlə qarışdırılmış qızıl gül”, yəni “gül mürəbbəsi” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

GÜLLƏÇİ
GÜLMIX

Значение слова в других словарях