GƏMALMAZ

Gəm qantarğada atın ağzına salınan hissənin adıdır (qabaq sümükdən olub, ona görə də gəm adlandırılıb, indi dəmirdən düzəldilir). Harın atların ağzına gəm vermək çətin olur. İndi ipə-sapa yatmayan adamlara da “gəmalmaz” deyirlər, məcazı mənadır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

GƏLİN
GƏMİRCƏK