GƏNƏŞMƏK

“Məsləhətləşmək” mənasında gən-ə-mək feIli olub. Ondan da gən-ə-ş-mək sözü əmələ gəlib. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

GƏNƏ
GƏRDƏK

Значение слова в других словарях