GEOBİOSFER

yun. geo – Yer + yun. bios – həyat + yun. sphaira – kürə, təbəqə

GEOANTİKLİNAL
GEODEZİYA