GUŞAD

Farsca “işıqlı yer”, “acıqlıq” deməkdir. Bərguşad sözü də buradandır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

GRP
GUŞƏNİŞİN

Значение слова в других словарях