HƏSİR

HƏSİR I is. [ ər. ] Şlyapa. Bir rəssam istərəm; onun şəklini çəkə; papağı həsir (R.Rza).

HƏSİR II is. [ ər. ] Lığdan toxunan palaz kimi döşənəcək. Onlar bir stəkan çay içdikdən sonra torpaq döşəmədəki həsirin üstündə uzanaraq xoruldayır və öz xorultuları ilə çayçının ürəyindəki arxayınçılığı daha da möhkəmləndirirdilər (M.İbrahimov).

HƏNA
HİM

Digər lüğətlərdə