HAVA₂

is. mus. Səslərin, müəyyən musiqi vəhdəti əmələ gətirən ardıcıllığı; musiqi ahəngi, melodiya. Oyun havası. El havaları.
– Çalardı düdükdə yanıqlı hava. H.K.Sanılı.
Mahnının Azərbaycan havaları kimi həzin, ruhoxşayıcı olması … Aslanı valeh etdi. S.Vəliyev.

Синонимы

  • HAVA I hava bax iqlim 1 II hava bax mahnı, melodiya 1
  • HAVA iqlim
  • HAVA ahəng
  • HAVA xasiyyət — təbiət
  • HAVA nəğmə

Омонимы

  • HAVA HAVA I [ ər. ] coğr. Yer atmosferini təşkil edən fiziki qatışıq qazlar. Boğur insan oğlunu; O yerlərin havası (S

Этимология

  • HAVA Ərəb sözüdür, “воздух” mənasında işlədilir. Bundan başqa “istək”, “həyəcan”, “məhəbbət” mənaları da var
HAVA
HAVADAR₂

Значение слова в других словарях