HAVA

diri, canlı, həyati (Qədim y. Yeva adının ərəb forması); göy, səma; hərislik; məğrurluq.
HATİMƏ
HAVABƏYİM

Значение слова в других словарях